Dil Eğitiminde Dinleme (Listening)

Dinleme (Listening) Becerisi

Yabancı dil öğreniminde dinleme ve dinlediğini anlama olarak ele alınan listening dersleri çok önemlidir. Yabancı dil konuşulduğunda maalesef dinleme ve dinlediğini anlama, yorumlama problemi yaşanmaktadır. Bu problemin temeline bakmak gerekirse öğrenciler kendi ana dillerini konuşan öğretmenler ile yabancı dil öğrendiklerinde o dilin insanlarının o kelimeleri nasıl telaffuz ettiklerini görememektedirler. Durum böyle olunca öğrenci kendi telaffuzunu doğru olarak görerek yabancı dil eğitimine devam eder. Yabancı bir kişi ile karşılaştığında ise onu anlamakta zorlanır ve anlama, anladığını yorumlama eksikliği olduğunu fark eder. Bu durum ülkemizde çok yaşanmakta ve aslında insanlar karşılarındaki yabancı kişileri doğru anlayamadığı için kendisini de doğru ifade edemez.
Nasıl ki Türkçe konuşurken kelimeleri doğru çıkarmak o cümlenin anlamının doğruluğu açısından çok önemli ise sizin de öğrendiğiniz dile ait kelimelerin söyleniş şekli yani telaffuzu çok önemlidir. Kelimeleri doğru çıkaramamak o kelimenin anlamını değiştirebilir. Bu nedenle yabancı dil eğitimi kesinlikle o dilin öğretmenleri tarafından verilmelidir. Bu sizi yanlış bir aksan ile yabancı dili öğrenmeye veya her şeyi anladığınızı düşünerek tembelliğe itebilir. Listening dersleri ayrı olarak yapılarak öğrencilere bu konuda gelişmesi için destek verilmelidir.
Peki, Listening problemi nasıl çözülür? Bu problemin en temel çözümü öğretmenlerinin yabancı olmasıdır. Ancak tabi ki bunun dışında o öğretmenle beraber o dili konuşan birçok kişinin de hangi kelimeyi nasıl telaffuz ettiğini öğrenmek gerekir. Eğitim kapsamında bu derslerde öğrencilere o dillerde konuşan insanlar dinletilerek testler yapılmalıdır. Öğrencilerin neleri kavrayıp neleri kavrayamadığı tespit edilerek o konularda daha çok dinleme ve dinlediğini yorumlama yapılmalıdır. Kişi eğitimi süresince kendisi de gayret etmek amaçlı yabancı dizi ve filmleri izlerken söylenen kelimelerin aksanına bakarak farklılıkları gözlemlemelidir.
Yabancı dil eğitiminde sınıfta asla Türkçe konuşulmamalıdır. Öğrenciler listening kapsamında eğitim süresince sınavlara ve etkinliklere dâhil olurlar. Bu eğitim sonucundan yanlışlarını düzeltebilir yabancı dili doğru anlayıp, yorumlamayı öğrenirler. Böylece karşılaştıkları yabancı dili konuşan insanlarla rahatlıkla iletişime geçebilir onlara kendilerini daha doğru ifade edebilirler. Dinleme ve Konuşma becerileri birbirlerini etkilemekte olup karşısındaki insanı iyi anlayan bir öğrenci zamanla daha iyi yabancı dil konuşacaktır. Bu iki önemli işlevin doğru öğrenilebilmesi yabancı dili doğru kullanımı ve yeterliliği açısından oldukça önem taşır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now Button